CONVENIS SECTOR

Acció i intervenció social
https://drive.google.com/open?id=1ghZd8raSxUlnqU2mtMGB-s6cyzo9MTwb
Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc, per als anys 2013-2018

Publicat al DOGC el 7/12/2017

Servei d'Atenció Domiciliària

https://drive.google.com/file/d/1YihWSHAVp_pAEBdazxNSMeIcQpLrUIH6/view?usp=sharing
V Conveni col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària Catalunya
                                                                                      

                                                                           (Veure document)
                                                     Publicat al DOGC el 05/11/2020


Lleure Educatiu i Sociocultural
3r Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, per als anys 2008-2010


Publicat al DOGC el 13/07/2015

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)


II Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, per als anys 2016-2017.


                                                                     (veure document)
Publicat al DOGC el 13/05/2016

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure