CONVENIS SECTOR

Acció i intervenció social
https://docs.google.com/a/sindicat.ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9pbnRlcnZlbmNpb3NvY2lhbHxneDo1NmQ1ZTQyODMzY2Y4YjRi

Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc, per als anys 2010-2012

Actualment en negociació

Servei d'Atenció Domiciliària
https://sites.google.com/a/ccoo.cat/fsc_sector_intervenciosocial/documents/Tapa%20IV%20Conveni%20SAD.jpg?attredirects=0
                       
IV Conveni col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària Catalunya
                                                                                      

                             (Veure document)
         Publicat al DOCG el 19/3/2015


Lleure Educatiu i Sociocultural
3r Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, per als anys 2008-2010


Publicat al DOGC el 13/07/2015

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)


II Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, per als anys 2016-2017.


                                                                     (veure document)
Publicat al DOGC el 13/05/2016

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure