AGRUPACIÓ D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

L'Agrupació d'atenció domiciliària coordina les treballadores i els treballadors a les diferents empreses de Catalunya per a la millor defensa dels seus interessos laborals i professionals i forma part del Sector d'Intervenció Social i Atenció a les Persones de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya. 

 Segeuix-nos a: Twitter: @agrupasadccoo  
                          Facebook: pag facebookBoletÍn informativo Convenio SAD

BoletÍn informativo V Convenio SADBoletín SADENQUESTA ASSETJAMENT SEXUAL AL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA


El 28 d'abril de 2016 és el dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la feina

Des de l'Agrupació d'Atenció Domiciliària hem elaborat una enquesta per evaluar l'assetjament sexual al Servei d'Atenció Domiciliària. Us animem a partipar, és important la vostra opinió.

Clica per fer l'enquesta
 

8 de març Dia Internacional de la Dona CONCENTRACIÓ A LA PORTA DE CCOO DE CATALUNYA 
Hora: 12h 
Lloc: Via Laienta 16

MANIFESTACIÓ UNITARIA 
Hora de trobada: 19h Pl Universitat Barcelona
La manifestació comença a les 19:30h  


TAULES SALARIALS 2016 
L'Agrupació d'Atenció Domiciliària de CCOO denuncia el boicot de l'ONG ABD a les eleccions sindicals 

CCOO vam promoure eleccions sindicals a l’entitat Associació Benestar i Desenvolupament el passat mes de març en les què estan cridades a participar més de 1.500 treballadores i treballadors repartits en diferents centres de treball. La majoria de la plantilla són personal del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Barcelona. Donat el volum de la plantilla i la seva distribució per centres, es van promoure 3 processos electorals diferenciant els centres de més de 50 treballadores i treballadors, tal i com estableix la normativa electoral.

 Des del primer moment, l’empresa ha mostrat el seu desacord en el procés al·legant que són massa delegades i delegats a assumir i que això li comporta un cost econòmic important, obviant que les eleccions sindicals formen part del contingut essencial de la llibertat sindical, constitucionalment reconeguda. No conforme amb aquesta manifestació impròpia d’una entitat social de les seves característiques, ABD ha optat per posar tots els mitjans possibles per a entorpir el procés electoral, no lliurant els censos del personal correctament, presentant reclamacions a la mesa electoral sobre els censos que la mateixa ABD no estava facilitant correctament, ... tot això amb l’objectiu de reduir al màxim el número de delegades i delegats a escollir. Va ser la Inspecció de Treball que va haver d’obligar l’empresa a convocar els membres de les 3 meses electorals.

Des de l’Agrupació d’Atenció Domiciliària de CCOO denunciem el boicot d’ABD a les eleccions sindicals promogudes tal i com estableix la normativa i recordem que les eleccions sindicals pertanyen a les treballadores i treballadors constituint un mecanisme de participació a les empreses i d’autoorganització per a defensar els nostres drets i millorar les nostres condicions de treball.

Així mateix, des de CCOO ja vam denunciar fa uns mesos el comportament d’empreses d’àmbit social en el concurs públic promogut per l’Ajuntament de Barcelona per a l’adjudicació del SAD ( servei d'atenció domiciliària). Aquestes empreses van presentar una oferta econòmica que rebaixava en 4 euros el preu hora del servei, posant en risc la seva viabilitat i repercutint negativament en la qualitat del propi servei i de les condicions laborals del personal que hi treballa.

Malauradament el temps ens ha donat la raó i ara, que sembla que a ABD no li surten els números, pretén traslladar la responsabilitat a la plantilla qüestionant el dret de representació col·lectiva entorpint les eleccions sindicals.

 CCOO denuncia la manca de protecció a la salut del col·lectiu de treballadores d'atenció domiciliària

El treball en solitari a domicilis pot comportar riscos greus per a la salut 


El treball en solitari a domicilis pot comportar riscos greus per a la salut

CCOO denuncia la manca de protecció a la salut del col·lectiu de treballadores d'atenció domiciliària


En el marc del 28 d'abril, Dia Internacional de la Salut i Seguretat a la Feina, l’Agrupació d’Atenció Domiciliària de CCOO volem denunciar la manca de mesures de prevenció i protecció que patim dia a dia.

Treballem bàsicament als domicilis de persones de totes les franges d’edat que, per motius físics, psíquics i/o socials es troben en situació de manca d’autonomia, dificultat per desenvolupar les activitats de la vida quotidiana o amb problemàtiques familiars especials.

Som un sector invisible dins dels serveis socials. En treballar en solitari en els domicilis no disposem d’atenció immediata en casos d’agressions d’usuaris o de persones del seu entorn ni disposem d’una avaluació de riscos específica del nostre lloc de treball, ja que es tracta, com hem dit, de domicilis privats. Això ens situa en una clara situació d’indefensió davant els accidents de treball i de discriminació respecte de la resta de treballadors que desenvolupen la seva feina en les instal·lacions de les empreses.

Tot i ser un servei social bàsic que depèn majoritàriament dels ajuntaments, aquests eludeixen la seva responsabilitat en matèria de prevenció de riscos a causa de l’externalització del servei a favor d’empreses privades. CCOO denunciem la manca de coordinació entre les administracions i les empreses per protegir la salut d’aquest col·lectiu de professionals.

En els darrers concursos públics les empreses han rebaixat el preu del servei, amb conseqüències devastadores per a les condicions de treball. Els ritmes de treball han augmentat, cosa que ha provocat que siguin continus i forçats: el temps de desplaçament entre els domicilis és insuficient i està provocant accidents per caigudes al mateix carrer, així com estats d’angoixa agreujats per la manca de suport de les empreses, que no entenen les condicions precàries en què s’executen els serveis d’atenció domiciliària.

Denunciem també l’actuació de les mútues davant els accidents i el menyspreu amb què tracten els treballadors i les treballadores. Generalment no es realitzen proves per comprovar el grau de les lesions i envien a casa els pacients amb antiinflamatoris, o simplement, es qüestiona l’origen de les lesions. A moltes poblacions fora de Barcelona, les poques vegades que una mútua prescriu al pacient la realització de proves mèdiques el deriven a centres mèdics de Barcelona, sense compensar les despeses del transport. Tenir un accident de treball costa diners als treballadors accidentats.

El fet que a la nostra professió es realitzin tasques que reprodueixen els rols femenins tradicionals, com poden ser la neteja, l’ordre de la llar i la cura de persones, fa que sigui molt difícil que se’ns reconegui com a malalties professionals les patologies derivades del desenvolupament de la nostra feina.

Per tot això i molt més l’Agrupació d’Atenció Domiciliària de CCOO exigim a les empreses i les administracions una protecció a la nostra salut adequada a les tasques que realitzem. Exigim respecte a la nostra integritat física i psíquica. Vaga no és delicte, però perdre la salut a la feina, sí.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 d’abril de 2015 

27/04/2015 Publicat el IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya 

Vigència fins al 2018

El passat 19 de desembre es va signar el IV Conveni col·lectiu amb les organitzacions empresarials del sector de l’atenció domiciliària a Catalunya. 

Les organitzacions que l’han signat són: la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya, la Federació de Serveis Públics (FSP) d’UGT de Catalunya, la Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), l’Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció a Domicili (ASADE), la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) i l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). 


La signatura d'aquest conveni suposa la finalització d'un període de negociació molt difícil i complicat, emmarcat dins d'un context d'una crisi econòmica sense precedents on la reforma laboral i les retallades han marcat el procés de negociació. 
Malgrat aquesta conjuntura adversa i complexa i sent conscients de tot això, podem dir que mantenim un conveni autonòmic per a tots i totes els treballadors i treballadores. Aquest conveni és d'obligat compliment per a totes les empreses d'atenció domiciliària, tant per a les que realitzen els serveis per a les administracions públiques com per als serveis privats a Catalunya. 

La vigència del conveni serà a partir del 1 gener de 2015 fins al 31 desembre de 2018. Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 

Barcelona, 22 de desembre de 2014 


Conveni publicació DOGC 19/03/2015

Més informació El TSJC confirma una sentència que declara la incapacitat permanent absoluta d’una treballadora que pateix fibromiàlgia i fatiga crònica

El TSJC confirma una sentència que declara la incapacitat permanent absoluta d’una treballadora que pateix fibromiàlgia i fatiga crònica

 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat una sentència del Jutjat Social número 2 de Girona que va declarar la incapacitat permanent absoluta d’una treballadora que pateix fibromiàlgia i fatiga crònica.

 

El TSJC ha desestimat el recurs de suplicació interposat per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la sentència del Jutjat de Girona. En els fonaments de dret que recull la sentència es confirma que les patologies citades -en especial la fibromiàlgia i el síndrome de fatiga crònica en graus ja evolucionats, pel dolor i la fatiga intensa que provoquen- no permeten apreciar en la treballadora capacitat laboral, pel que cal estimar correcta la incapacitat permanent absoluta reconeguda en la sentència d’instància, el que comporta que, en no produir-se la infracció que es denuncia, el recurs interposat per l’INSS ha de ser desestimat.

 

Aquest cas ha estat portat pel Gabinet Tècnic - Jurídic de CCOO de Catalunya.


Porcentajes retenciones de IRPF 
NOTA INFORMATIVA MESA NEGOCAIDORA SAD DESEMBRE 2014 #SADenLluita


CCOO de Catalunya posa en funcionament el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones en l'àmbit laboral


                    
CCOO de Catalunya ha posat en marxa el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones en l'àmbit laboral (SIAD
laboral), un servei especialitzat, adreçat a totes les dones treballadores per acabar amb la desigualtat, la discriminació per raó de sexe i de gènere i la violència masclista i que treballarà per aconseguir la igualtat real entre homes i dones a la feina i a tot arreu. Aquest servei està en connexió amb els serveis de la Xarxa Nacional de Recursos de Catalunya.

El SIAD de CCOO ofereix assessorament en:
- Discriminació per raó de sexe o gènere.
- Condicions de treball.
- Drets laborals i prestacions de la Seguretat Social.
Violència masclista a la feina.


17/02/2015 


TWITTER AGRUPACIO SAD CCOO


DESCARREGA´T EL CALENDARI 2016 DE L'AGRUPACIÓ D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)


          
          

  Descarrega't el calendari en format PDFDret a decidir sobre el propi cos 

Programa Canal 33 Televisió de Catalunya
Programa de CCOO de Catalunya i Televisió de Catalunya número 209, emès pel Canal 33 a la nit del diumenge 9 de març de 2014

NOTA INFORMATIVA MESA NEGOCIADORA SAD SETEMBRE 2014      #SADenLluitaTemas acordados.
Permisos visitas médicas a especialistas retribuidos de la red pública (Que lo querían quitar)
2 batas al año. (En la actualidad teníamos una)
-2013 y 2014 congelación salarial
-2015: aumento del 0’5%. + un día de libre disponibilidad retribuido 
-2016: aumento del 0’5%. + dos días de libre disponibilidad retribuido
-2017: aumento del 1%. + dos días de libre disponibilidad retribuido
-2018: aumento del 1%. + dos días de libre disponibilidad retribuido
Cláusula de revisión salarial 
El permiso por ingreso de familiares hasta segundo grado se podrán coger o bien el día del ingreso o cuando se produzca el alta médica. (En la actualidad era cuando se producía el ingreso)
Desde CCOO seguimos luchando y defendiendo los derechos de tod@s las Trabajador@s del SAD!!!!!

6 D'ABRIL MOVILITZACIONS PER UNA CATALUNYA SOCIAL 

Diumenge, 6 d'abril de 2014

6 d'abril SAD en lluita

En el marc de les movilitzacions europees en defensa dels drets socials, l'Agrupacio d'Atenció Domiciliaria de CCOO de Catalunya, va donar suport a la manifestació impulsada  per diferents sindicats i entitats.
Amb el lema: "Per una Catalunya Social", milers de persones vam sortir al carrer per exigir un canvi en les polítiques que provoquen desigualtat i anul·len els drets que s'havien aconseguit amb anterioritat.
Des de el Sector d'Intervenció Social i Atenció a les Persones es va triar aquest dia per la presentació de les samarretes taronges del sector. Aquestes samarretes les portem cada dimecres.

ES RECOINEIXEN ELS ACORDS AMB L'ANTERIOR EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

Acord judicial a CLECE, SA, encarregada dels serveis d'atenció domiciliària a Sabadell


Segons informa la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central, el 6 maig del 2014 s'ha aconseguit un acord judicial entre la Secció Sindical de CCOO del centre de treball de Sabadell de CLECE, SA, empresa encarregada dels serveis d'atenció domiciliària a aquesta població, i la direcció de l'empresa. 

El Jutjat número 2 de Sabadell resol el procediment judicial de conflicte col·lectiu interposat per CCOO, reconeixent a les treballadores la plena aplicació dels acords assolits el dia 23 de novembre del 2011, davant del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), amb l'anterior empresa adjudicatària de l'atenció domiciliària: UTE Sergesa Hogar, S.A. - Pròxims Serveis a Domicili E-I, S.L. (UTE SAD SABADELL). Certament, des del novembre del 2012, data en què es va produir la subrogació dels serveis i de les treballadores, CLECE, SA no respectava aquests acords. 
Textualment l'acta de la secretària del Jutjat número 2 de Sabadell recull: 
"L'empresa CLECE, SA reconeix que estan vigents els acords assolits el 23 de novembre del 2011 que es van fer constar de manera literal en el fet TERCER de la demanda: 
1- Establir com a temps mínim entre desplaçaments 5 minuts als quals no els és aplicable el coeficient de fatiga que s'esmenta més avall. 
2- La compensació dels temps de desplaçament entre domicilis tindrà el següent tractament, segons el mitjà que s'hi utilitzi: 
- DESPLAÇAMENTS A PEU: a l’hora que es registri la pàgina d'Internet "VIA MICHELIN" per als desplaçaments a peu, se'ls sumarà l’11%. 
- DESPLAÇAMENTS AMB BUS: el temps que registri la pàgina d'Internet "VIA MICHELIN" per als desplaçaments a peu, sense incrementar l'11%. En aquest cas l'empresa abonarà el preu del bitllet d'autobús a la treballadora.
L'acord adoptat per les parts aquí presents té la mateixa eficàcia que l'estipulat en conveni col·lectiu i posa fi al conflicte amb l'obligació de complir el que en ell s'hi estableix." 
Amb aquest acord les treballadores recuperen un dret negat injustament i il·legalment per CLECE, SA.
Des del Sindicat Intercomarcal de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central s'impulsaran les accions necessàries, tant sindicals com legals, perquè les empreses ubicades en el seu àmbit intercomarcal respectin responsablement els drets dels treballadors i treballadores aconseguits en la negociació col·lectiva, ja sigui d'empresa o de sector, així com exigirà el compliment de la legislació social vigent.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya 
Barcelona, 7 de maig de 2014

Més informació  Manifest dels treballadors i treballadores d'Atenció Domiciliària de Catalunya


CCOO i la resta d'organitzacions sindicals del sector del Servei d’Atenció Domiciliària demanen a les administracions que s'acabi amb l'actual sistema de subhasta dels serveis al millor postor i que s'implementi un sistema de concurs públic transparent i amb control real a les empreses adjudicatàries, que garanteixi el resultat final de la qualitat del servei. Cal que els plecs de condicions s'estableixin sobre la base del conveni autonòmic dels serveis d'atenció domiciliària.

Per fer evident l'exigència a l'administració local, el passat 27 de juny es va lliurà a la Federació Catalana de Municipis un manifest dels treballadors i treballadores del SAD .

Per a més informació:

Maria Jesús Sereno, coordinadora de l'agrupació del personal d’atenció domiciliària FSC-CCOO. Tel. 609584666

ManifestNOTA INFORMATIVA MESA NEGOCIADORA SAD OCTUBRE 2014 #SADenLluitaEstamos en la recta final de la negociación del nuevo IV Convenio Colectivo de Empresas de Atención Domiciliaria de Cataluña.
Está siendo un proceso durísimo, ya que la posición del banco ...patronal ha sido desde el principio la de "retroceder" en todos los derechos que tanto nos ha costado conseguir en estos años.
Aunque en la negociación siempre se deben hacer concesiones; ahora que nos acercamos al final, os aseguramos que nuestra lucha se ha centrado en conservar al máximo nuestros derechos sobre jornada y permisos retribuidos. Hemos conseguido un aumento salarial, aunque mínimo y el compromiso de una clausula de revisión para que en los próximos procesos de negociación no suframos más esta "congelación". Y nuestra línea infranqueable, que es conseguir el cobro del 100% en caso de IT por accidente laboral, ha causado un nuevo punto de inflexión en la negociación.
Hemos conseguido alargar el acuerdo de ultractividad, garantizando así la aplicación del actual convenio hasta 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto, el nuevo IV Convenio será de aplicación el 1 de enero de 2015."DONES EN LLUITA PER DGNIFICAR UNA PROFESSIÓ"

Noticia d'actualitat sobre el SAD (Servei d'Atenció Domiciliària)Més informació

Les treballadores familiars voten a CCOO i fan guanyar les eleccions sindicals a la Fundació Sagessa Salut de Reus

Elecciones Sindicales en:  Fundació Sagessa Salut de Reus el passat 23 de setembre van guanyar les eleccions amb un resultat de 5 representants sindicals de CCOO.

Les treballadores familiars voten a CCOO i fan guanyar les eleccions sindicals a l'empresa BBS Boramar Badalona  
Elecciones Sindicales en: BBS Boramar Badalona. Resultat: CCOO 5 - UGT 4.


El síndrome del Túnel Carpiano en Limpiadoras es declarado Enfermedad ProfesionalUna sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, crea jurisprudencia sobre la declaración de Enfermedad Profesional, del Síndrome del túnel carpiano en Limpiadoras

El síndrome del Túnel Carpiano en Limpiadoras es declarado Enfermedad Profesional

Una trabajadora de profesión limpiadora, perteneciente a Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A, planteó un recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que versaba sobre la calificación como enfermedad profesional del síndrome de túnel carpiano bilateral.
Este recurso, venía justamente planteado, tras un largo proceso de reclamaciones, primero ante la mutua y el INSS, intentando, como otras muchas trabajadoras del sector habitualmente, conseguir antes de iniciar procesos judiciales el reconocimiento del origen profesional de lesiones musculo esqueléticas, que casi por sistema vienen denegando las Mutuas y la propia Administración, pese a que, en la mayoría de los casos, parece bastante clara la relación causa efecto de las mismas, con las propias actividades que tienen que realizar diariamente en sus puestos de trabajo.
Cualquier manual de prevención o evaluación de riesgos, del puesto de trabajo de limpiadora, además de lo estipulado en el propio Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales (art. 37) incluirá entre sus tareas algunas similares a éstas:
Limpieza de las instalaciones, lavandería, plancha, barrido, pulido, etc, asociando riesgos como: Sobreesfuerzos por manipulación de cargas en tareas de limpieza, sobresfuerzos por posturas adoptadas al planchar, sobreesfuerzos por posturas forzadas en tareas de limpieza, limpieza del mobiliario, sobreesfuerzos por movimientos repetitivos en tareas de limpieza, mopeado, fregado y barrido, aspirado, limpiezas de baños y limpieza de cristales, etc.
El RD 1299/2006 Anexo I, grupo 2, agente F, subagente 02, actividad 01, código 2F0201, considera como Enfermedad Profesional causada por agente físico, el Síndrome del túnel carpiano por comprensión del nervio mediano en la muñeca, en “Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la mano como lavanderos, cortadores de tejidos y material plástico y similares, trabajos de montaje (electrónica, mecánica), industria textil, mataderos (carniceros, matarifes), hostelería (camareros, cocineros), soldadores, carpinteros, pulidores, pintores”.
Lo que esta Sentencia hace es, pese a que la profesión de Limpiadora no está expresamente incluida en la enumeración de actividades capaces de producir esta enfermedad profesional, fijar la trascendencia para dicha calificación, no en esa premisa de la inclusión de la profesión en el listado, sino si las tareas y trabajos que desarrolla, pueden suponer las lesiones que dicha enfermedad profesional asocia a las mismas.
Por ello y lo que es más importante aún, sienta jurisprudencia “no excluyendo, en modo alguno, que el Síndrome del túnel carpiano asociado a las tareas que componen el haz profesional de una Limpiadora pueda conllevar la calificación de enfermedad profesional, como en su caso, podrían tener encaje otras profesiones o actividades, puesto que el adverbio “como” indica, sin lugar a dudas, que se trata de una lista abierta”, en referencia a la interpretación del propio concepto de Enfermedad Profesional, estableciendo la presunción de las enfermedades listadas como enfermedades profesionales, aclarando que los trabajadores no deben acreditar la incidencia del trabajo realizado en el propio hecho de contraer una enfermedad, presumiendo que si realizan las actividades propias de su profesión y contraen una enfermedad listada (en este caso el túnel carpiano), automáticamente el origen de la contingencia debe ser profesional.
Son múltiples los estudios publicados por CCOO, así como innumerables las reclamaciones, que en relación al reconocimiento de lesiones musculo esqueléticas como las del túnel carpiano, se vienen haciendo históricamente por parte de las trabajadoras de este sector. Por ello, valoramos tan positivamente esta Sentencia, que nos anima a seguir insistiendo en trabajar por la mejora de la prevención de riesgos laborales y la denuncia del subregistro de  enfermedades profesionales.

 


II CONFERÈNCIA DE L'AGRUPACIÓ D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
El passat dia 17 de juny, es va realitzar la II Conferència de l'Agrupació d'Atenció Domiciliària, amb un alt nivell d'actuació sindical que passen per ció i consens en les propostes el reforçament del treball a les empreses i els centres de treball, i incrementar l'afiliació i la representació sindical. El repte és important en el context social i econòmic que es viu i l'objectiu de la conferència, plasmat en els documents i el consens general, passa també entre altres temes per fer possible que cap afiliat i afiliada es quedi sense assessorament, cap secció sindical es quedi sense el suport i l'assessorament necessari per a la seva actuació i tot per fer possible els objectius fonament als abans descrits, incrementar l'afiliació i incrementar la nostra representació sindical.
La conferència va renovar l'equip que encapçala la companya Maria Jesús Sereno com a coordinadora, i que té el repte d'abordar amb compromís i dedicació, com sempre ha fet l'Agrupació, els objectius marcats per la conferència.